Att öka beslutsutrymmet över intjänade pengar= slöseri för (S)

31 maj 2009

”Pengar som regeringen slösat bort på att sänka skatter”, sade Mona Sahlin i radions lördagsintervju.

Att sänka skatter för inkomsttagare med 25-20.000 kronor och därunder i arbetsinkomst i Europas näst hårdast beskattade land, kallar socialdemokraterna för att –slösa bort pengar-.

Pengar som uppenbarligen Mona Sahlin anser tillhöra staten och som skall återtas från den som tjänat in pengarna så fort hon får chansen.

Ett  återtag  av det senaste jobbskatteavdraget är socialdemokraterna och vänstern överens om. Beträffande jobbskatteavdrag ett och två kommer också dessa att återtas om Lars Ohly får som han vill. Det blir ca 18.000 kr om året som försvinner från  en metallarbetares plånbok.

Att öka beslutsutrymmet över intjänade pengar för medborgaren, dvs att ge mer frihet och självbestämmande, är liktydigt med slöseri för socialdemokraterna. Det är staten som vet bäst hur pengarna skall användas. Så tänker en socialdemokrat.

Annonser

Svenskan lagfäst som huvudspråk

23 maj 2009

Äntligen en språklag. Den 20 maj blev svenskan lagfäst som huvudspråk.

Det är ett stort steg som tagits, när nu också svenska språket blir lagfäst. 

Samiska, finska meänkieli, romani och jiddisch är nationella minoritetsspråk sedan 1998.

Språklagen anger att det allmänna skall ha ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas men ingenting sägs om att svenska skall vara det språk som används som undervisningsspråk.

Jag anser att det skall regleras i lag eller förordning att huvudregeln är att svenska skall vara det språk som används i utbildningsväsendets samtliga stadier.

Det anser också Svenska Akademien och jag är i detta samstämmig även med Lunds universitet och Institutet för språk och folkminnen som anser att svenska språket ska vara undervisningsspråk där utbildning bedrivs med offentliga medel, dvs. även i friskolor och hos enskilda utbildningsanordnare.

Engelskan stormar an som undervisningsspråk, inte bara på universitetsnivå utan även på grundskolenivå där allt mer undervisning sker på engelska. Universitetens masterprogram ges till mer än 75 % på engelska.

Vi bör satsa på en förstärkt språkundervisning där flera viktiga språk får plats men undervisningsspråket inom svenskt utbildningsväsen skall vara svenska.

 Den 20 maj togs ett stort steg framåt men det måste följas av ytterligare steg


Spetsutbildning på högstadiet

22 maj 2009

Kvalitetsnivån i den svenska skolan återställs stegvis av alliansen.

Den 22 januari ställde jag en fråga till utbildningsministern i kammaren om spetsutbildning på högstadiet. Det var med anledning av att tio gymnasiala s. k. elitutbildningar skulle starta under hösten 2009. Elever med intresse, vilja och förmåga skulle få större möjlighet att utvecklas.

 Jag frågade utbildningsminister Jan Björklund när elever på högstadiet skulle få samma chans. Han svarade att han var helt öppen att vidga förslaget till högstadiet i ett nästa steg och nu fem månader senare är vi där.

 I det kommande förslaget till ny skollag avskaffas förbudet mot antagningsprov i teoretiska ämnen. Efter decennier av nivellering då alla elever, utan fastslagna förkunskaper, måste läsa samma kurs i samma takt blir det äntligen möjligt och tillåtet för eleverna att få jobba på att prestera toppresultat i teoretiska ämnen som matte och språk, och inte bara i idrott. Genom detta förbättras också kvalitén på gymnasieutbildningen eftersom den är beroende av vilken startnivå man kan utgå ifrån och i förlängningen sedan även kvalitén på universitetsstudierna.

Socialdemokraterna är förstås kritiska och deras skolpolitiske talesperson säger: -Jag ser matte och engelska som en medborgerlig rättighet.  Det är ämnen som alla behöver -. En analys av det citatet visar inte på kvalité. Vad syftar hon på? Vad menar hon? Matte och engelska är obligatoriska ämnen som det inte är tal om att utestänga någon från.

 Att utestänga från elitmatte innebär inte ” att skikta samhället” som Marie Granlund(S) säger. Hon har ju inte bekymrats av att jag och många andra har utestängts från elitfotboll och faktiskt inte jag heller. Jag har inte känt mig bortsorterad. Det är bättre att lägga sin kraft där man har intresse och fallenhet.

 Förhoppningsvis tar vi snart ytterligare ett kvalitetshöjande steg.


Vad tror du, hur går det den 7 juni?

15 maj 2009

Det ser väldigt bra ut för Moderaterna i opinionsundersökningar, men det är varje enskild människa som gör valet att gå och rösta som bestämmer utgången. Hur tror du det går?


History repeats itself

01 maj 2009

Putin wants to clear the area” sade en man till oss från rutan när TV rapporterade från Rysslands förberedelser inför OS.  4000 förlorar mark och hus när folk tvångsförflyttas och hus och hem jämnas med marken för att ge rum åt OS-aktiviteter. Maktfullkomligheten sitter i högsätet och den enskilda människans rätt är ingenting värd. Så var det förr och – History repeats itself

Första maj

Det har kommit löss i de röda fanorna Talesättet kommer  från 20-talets fackföreningsstrider mellan sossar och kommunister. Att socialdemokrater skulle samregera med en kommunist har hittills varit otänkbart men nu bildar Lars Ohly triumvirat eller snarare trio med S och MP. Vänsterpartiet vill ta tillbaka hela regeringens skattesänkning där en metallarbetare och en sjuksköterska fått ca 18.000 kr i sänkt skatt. Det innebär ju då att om den rödgröna trion kommer till makten blir det en skattehöjning på uppåt 40.000 kr per år i en familj ,om Ohly får  råda.

Den första  maj sjunger  man sedan Båd’ stat och lagar oss förtrycka, vi under skatter digna ner.”  Alla som sjunger vet att de har varit med och stiftat lagarna under huvuddelen av tiden efter 1930-talet. Hur får man det att gå ihop?