Väljarna bör betänka att ett regeringsskifte betyder att Vänsterpartiet sitter vid makten

– Alla människor har rätt till en bred privat sfär, säger Vänsterpartiet i sitt färska valmanifest. Att (V) gör sig till den privata frihetens banerförare är överraskande om man tänker på att (V) ser den marxistiska läran och dess teorier som viktiga politiska vektyg för att förändra samhället och hur dessa tillämpades i de f.d. kommunistländerna.

Den privata sfären skall skyddas på praktisk och principiell grund. Det måste vara en grundsten i ett fritt och demokratiskt samhälle, sägs i manifestet.

Vad menas då med ”privat sfär”? (V) menar inte privat besluts-sfär, en sfär av frihet och självständighet utan politiska ingrepp, som ger ägaren rätt att bestämma över intjänade pengar, fast och lös egendom. Alliansens jobbskatteavdrag t ex ger människor beslutsrätt över en något större del av sin inkomst och härigenom en större personlig frihet och självständighet.

I ägandefrågor gäller i vänsterns partiprogram de gamla marxistiska idéerna om att ”de rättigheter som springer ur ägandet måste begränsas och ägandet i sig övergå till gemensamma former”.  I skattefrågor gäller att (V) vill återta alla de fyra jobbskatteavdragen, ca 18 000 beskattade kronor per år för en inkomst på 25 000.

”Demokratiskt valda församlingar skall ha ett övergripande ansvar för produktion av varor och tjänster”, står också kvar i partiprogrammet, d.v.s. ingen fri företagsamhet. Något IKEA uppstår inte ur den processen men väl en kolapps av ekonomin med fattigdom för alla som t.ex. på Kuba och i Nordkorea. Den privata sfären i Vänsterpartets tappning skall alltså inte innehålla beslutsrätt och självbestämmande eller rådighet över privat egendom där man kan vara ”herre i eget hus”.

Den smygande utvecklingen mot ett kontrollsamhälle måste vändas, sägs i Vänsterpartiets manifest.

I min motion till riksdagen Stärkt integritet som jag har skrivit tillsammans med riksdagsledamoten Betty Malmberg, anser vi att integritetsfrågorna måste få mycket större uppmärksamhet i vårt land. Ett stort problem är avsaknaden av helhetssyn då olika beslut fattas. För visst kan syftet med enskilda beslut vara befogat och skäligt men i kombination med andra likaså befogade åtgärder kan det få mycket negativa konsekvenser för den personliga integriteten. Detta måste vi få bättre kontroll över, säger vi i vår motion

(V) menar dock inte att vi måste ta krafttag för att tygla tekniken, vars möjligheter bländar och lockar till uppbyggnad av system som inte behövs för samhällets säkerhet. (V) menar att för att skydda den privata sfären skall FRA-lagen rivas upp. Men vad menar de skall hända sedan? Utan denna lag är vi tillbaka i det tidigare tillståndet som var oreglerat och en tillåtande öppen dörr för all sorts avlyssning.

Med FRA-lagen sker en en i lag kontrollerad avlyssning i syfte att värna Sveriges säkerhet och skydda oss mot militära hot och internationell terrorism. Tillstånd för signalspaning ska prövas av domstol. FRA ska enbart få tillgång till de ”trafikstråk” som domstolen bestämmer. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik där både avsändare och mottagare finns i Sverige. Här har en avvägning ägt rum där individens intressen balanseras mot Sveriges säkerhetsintressen. 

En sfär som inte innebär självbestämmande och rådighet över egendom, som inte tillåter privat företagande, som möjligen innebär frihet från viss övervakning det är för Vänsterpartiet innebörden av en bred privat sfär. Ett skydd för personlig integritet är för (V) liktydigt med att FRA-lagen skall rivas upp och att vi skall gå ifrån en i lag reglerad avlyssning som skydd mot militära hot till ett öppet, oreglerat tillstånd.

Väljarna bör betänka att ett regeringsskifte betyder att Vänsterpartiet sitter vid makten.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: