Vänlighet och hyfs.

21 juli 2010

 – Vi behöver en väckelse för vänlighet och hyfs, skriver PJ Linder i SvD den 21 juli och avslutar med: ”Jag är allmänt skeptisk till massrörelser, men den som får fart på en väckelse för artighet och vänlighet kan räkna med mitt fulla stöd.”

Jag kan inte annat än instämma.

Varför är vi så sparsamma med orden  ursäkta, tack, varsågod,? I t.ex. Frankrike, Spanien och England strör man dem flitigt omkring sig. Bara man råkar stöta mot någon i gatuvimlet hinner oftast den personen först med ett pardon.

Känner vi oss i Sverige förminskade, i underläge, överdrivna eller inte tillräckligt jämställda när vi uttalar ordet ursäkta, håller upp en dörr, erbjuder en plats eller hjälp med att lyfta upp eller ner en väska på tåg eller buss?

Hövlighet, vänlighet och hyfs är trevliga smörjmedel människor emellan, som många använder sig av på ett naturligt sätt i det dagliga livet, men alltför många gör det inte. Det kan behövas en väckelse.


Sms under bilkörning och siffror som förskräcker.

17 juli 2010

En alldeles färsk undersökning från Trygg-Hansa visar att hela 44 procent av svenskarna har någon gång skickat eller läst sms medan de själva sitter vid ratten och kör. 13 procent skickar eller tar emot sms så ofta som en gång i veckan eller mer. Siffran är ännu högre bland yngre förare.

-När man läser eller skriver sms är inte uppmärksamheten riktad mot vägen. Det gör naturligtvis att olycksrisken blir många gånger större, säger Andreas Sand, ansvarig för motorförsäkring på Trygg-Hansa.

En stor amerikansk undersökning från Virginia Tech Transportation Institute har visat att risken för en olycka är många gånger högre, kanske så mycket som upp till tjugotre gånger större om man skickar sms medan man kör

I oktober  2009 motionerade jag om om  förbud för förare att använda mobiltelefon under körning. Motion 2009/10:T500 av Marianne Watz (m) 

Min motivering för ett riksdagsbeslut var följande:

Att samtala i mobiltelefon under körning innebär en ökad olycksrisk. Uppmärksamheten delas mellan körning och samtal samtidigt som ratten sköts med en hand. Bilföraren sätter på detta sätt sin egen och andras säkerhet på spel.

Genom lagar och regler försöker man minska risker och förebygga olyckor i trafiken, t.ex. genom alkoholförbud, hastighetsbegränsning och bilbältestvång. Att brista i uppmärksamhet och koncentration innebär en stor risk. En handling som minskar koncentrationen i så hög grad som ett mobiltelefonsamtal bör därför förbjudas.

Med ett förbud ansluter vi oss i Sverige till övriga Europa. Norge, Danmark, Tyskland och Spanien t.ex. har redan förbud mot att tala i mobiltelefon under körning.

Uppmärksamhet och fullständig koncentration är en förutsättning för säker bilkörning.

Motiveringen gäller förstås i ännu högre grad beträffande att läsa eller skicka sms. Då är ju inte bara uppmärksamheten utan även blicken riktad bort från vägen.