Den övervakade människan

20 april 2011

Olaglig kameraövervakning pågår i sju skolor, rapporterades i TV:s nyhetssändning den 12 april.

Man häpnar över de sju rektorernas okunnighet om lagen – eller är det nonchalans?

Datainspektionen har gjort sin hittills största granskning av kameraövervakning i skolor, på arbetsplatser och i lägenhetshus.

Resultatet från sju skolor redovisas nu. En liknande granskning gjordes av skolor för tre år sedan och bristerna som fanns då finns fortfarande kvar, konstaterar datainspektionen:

– Flertalet kameror måste stängas av under skoltid, säger Ulrika Harneskt, som lett projektet.

Det är skolor där det inte går att motivera övervakningen med att det finns stora problem, det kan också vara skolor som inte försökt lösa problemen i skolan på annat sätt än genom övervakning.

En del kameror var riktade så att de övervakade för stora ytor. Elevcaféer och uppehållsrum övervakades, vilket alltså hotar elevernas personliga integritet.

Vid en skola var kamerorna dolda. Det är ett mycket allvarligt intrång i eleverna personliga integritet, enligt datainspektionen.

Men det finns också kameror, som följer reglerna i personuppgiftslagen. De är riktade mot avgränsade områden och det handlar om en skola med allvarliga problem med våldsbrott och stölder på dagtid. I den skolan har tidigare andra lösningar prövats utan framgång.

Kameraövervakning på svenska skolor har ökat med över 150 procent på bara några år. I dag använder mer än var femte skola kameror för övervakning inomhus och ännu fler skolor vill följa efter. I skolorna finns en utbredd okunskap om att denna slentrianmässiga och integritetskränkande övervakning i de flesta fall är olaglig. Skolvärlden går alltså mot en övervakningsnivå som vi på andra arbetsplatser skulle reagera mycket starkt emot.

För att få sätta upp kamera i en skola måste det alltså finnas allvarliga problem av sådan art att de inte kan åtgärdas på annat sätt.

De elever som tillfrågades av journalister om sin åsikt om övervakningen säger att de inte känner sig övervakade –”vi märker det inte”.

Jag skulle kunna tänka mig att de också är tämligen oinformerade om att övervakning pågår.

Varför skulle rektor ha informerat eleverna när han inte känt det som viktigt och nödvändigt att informera sig om vilka regler som gäller för att få ha kameraövervakning i en skola?

Enligt Datainspektionen går alltså Skolvärlden mot en övervakningsnivå som vi på andra arbetsplatser skulle reagera mycket starkt emot.

Ska skolan forma den övervakade människan, den människa som från tidig ålder vänjer sig vid att tycka att det är naturligt att statens eller kommunens öga alltid följer och kontrollerar henne?

Och vilken bild får eleverna av samhället när de i skolan kan utsättas för olaglig övervakning, som har beslutats av skolans rektor?

Annonser