Attityder nu en fråga för Regeringen

02 juni 2011

I direktiven till den nya pensionsutredningen skriver Regeringen att den vill ha analyser av hinder i regler, attityder och arbetsmiljö som försvårar ett längre arbetsliv.

Att få fler att arbeta längre handlar inte bara om att höja åldersgränserna för pension.

Utredaren ska lämna en delredovisning senast den 26 januari 2012.

Det kommer att bli särskilt intressant att ta del av utredarens redovisning av hinder i attityder.

 

SvD Näringsliv har nyligen tagit upp ämnet Åldersfixeringen i arbetslivet.

Styrelseproffset Akbar Seddigh säger i artikeln : ”Vi är enormt fixerade vid ålder i Sverige.”

I USA har han en styrelsekollega som år 83 år och i Asien ska man helst vara 45-plus för att få respekt.

Flera experter menar att en stor anledning till att vi är så fokuserade på ålder i Sverige är det ständigt närvarande personnumret.

Professor Lars Trädgårdh påpekar att i USA är åldern helt skyddad men i Sverige är personnummerfrågan den första frågan man får.

Professor Lars Andersson, professor i Äldre och åldrande, har skrivit en bok om Ålderism. Den handlar om ålder som grund för fördomar och diskriminering. Han anser att det är en allvarlig form av diskriminering att inte få jobba så länge man vill.                                                                                                                                            Han menar att de viktigaste orsakerna till ålderism är de lagar och strukturer som råder i samhället och där är pensionsåldern och representationen i riksdagen viktiga frågor.                                                                                                                                                                                                                                                             I valet 2010 var 25 procent av väljarna 65 år eller äldre, men bara 3 procent av de valda ledamöterna.

Det finns alltså all anledningen att ta itu med attitydfrågan och inte bara från regeringshåll.

Annonser