Engelskan som utfyllnad eller medveten satsning?

27 juli 2011

It,s all about English skriver Lars Ryding i sin kolumn i SvD den 26 juli.

En på pricken-skildring av hur Sveriges radio med pedagogisk nit vinnlägger sig om att utveckla våra kunskaper i det engelska språket, även i helt ”vanliga” program.

Vid intervjuer spelas först en mening på engelska upp och sedan översätts det sagda till svenska, därefter nästa mening med översättning och nästa osv.

Oerhört tröttsamt och irriterande för alla; för dem som förstår engelska och på så sätt måste lyssna två gånger på varje mening, och för dem som inte förstår engelska, som måste höra ett halvt program som är oförståeligt.

För reportern blir det förstås inte så tröttsamt, eftersom denne bara behöver fylla programtiden till hälften, då resten är översättning.

Självklart är det värdefullt att få höra de intervjuades röster, det ger färg och speglar personligheten, men det räcker med några väl valda citat.

Låt i stället utbildningsradion ta hand om undervisningen i engelska.