LO kräver icke-vinstaktörer

16 januari 2013

Arbeta, satsa pengar, utveckla företaget men räkna inte med vinst är dagens budskap från LO.

70-talet träder åter fram då LO via löntagarfonder skulle ta över det privata näringslivet. Jag trodde att vi hade lämnat detta bakom oss.

Vem vill arbeta, vem vill satsa pengar med garanterad icke-avkastning? 

Självklart är vinst, i offentligt finansierad välfärd precis som i annan verksamhet, en drivkraft för att åstadkomma en bra verksamhet.

Politikerna ska ställa kvalitetskrav och myndigheterna ska granska och kontrollera verksamheten.

Medborgarna ska kunna välja ”rätt kvalité” eller välja bort verksamhet som inte uppfyller kraven. Makten skall ligga hos medborgarna.

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/los-stora-valfardsexperiment_7829868.svd