Gåvoavdrag i Sverige jämfört med Frankrike

06 februari 2012

En ny skattelag har införts fr.o.m. januari 2012: lagen om avdragsrätt för ideella gåvor ((2011:1269).

En lag som anger snäva gränser men som ändå är ett positivt genombrott.

Lagen medger en skattereduktion på 25 % av gåvobeloppet och uppgår till högst 1 500 kr per person och år.  Det högsta belopp som kan ge skattereduktion är alltså 6 000 kr och den minsta summan som ger rätt till avdrag är 200 kr. Ändamålet skall vara hjälpverksamhet bland behövande samt främjande av vetenskaplig forskning.

Man kan jämföra med t.ex. Frankrike som haft sin skattereduktion för gåvor i flera år med en reduktionen  som motsvarar  66% av gjorda utlägg upp till 20% av beskattningsbar inkomst.

Men trots sin snävhet är det välkommet och positivt med en lag som nu ger även svenska medborgare möjlighet att dra av för ideella gåvor.


Juholt siktar mot höjda skatter.

12 mars 2011

”Den som står i solskenet har en skyldighet att sträcka ut sitt paraply till dem som står i regnet”, säger den tilltänkte ledaren för Socialdemokraterna Håkan Juholt.

Om det nu är så att han med detta menar att skatterna borde höjas, kan man undra om han inte känner till svenska skatteregler.

Sverige har den högsta inkomstskatten i EU.

På inkomstdelar över 384 600 kr/år (=  en månadslön på 31 525) utgår 20 % i statsskatt ovanpå kommunalskatten på ca 32%, dvs en skatt på 52 %.

På inkomstdelar över 545 200 kr/år (= en månadslön på 44 689 ) är statsskatten 25%, dvs en skatt på ca 57 %..

Sverige bör sträva efter att nå EU:s genomsnittliga skattenivå och det betyder sänkt skatt, inte höjd.


Socialdemokraternas kriskommission

16 februari 2011

Socialdemokraternas kriskommission har nu lämnat sin rapport. En av slutsatserna i rapporten är att det kan bli nödvändigt med höjda skatter.
Att socialdemokraterna talar om att höja skatterna är inte så överraskande, det är ju trots allt deras affärsidé men man kan ändå fråga sig hur de kan leva i en sådan glasbubbla.
Sverige är inte en isolerad ö utan ett land i global konkurrens och en av 27 medlemmar i den Europeiska Unionen.

Vi har redan den högsta marginalskatten i världen och tillsammans med Danmark högst skattetryck av OECD-länderna.
Men detta räcker inte för socialdemokraterna.Det är inte högt nog.


Veronica Palm (S) vill ha förmögenhetsskatt på ”stillastående kapital”.

01 februari 2011

”Jag vill” är en fras som ofta återkommer när  Veronica Palm (S) talar och så var det också i Ekots lördagsintervju den 30 januari. Att visa att man har en vilja är bra men är det inte kombinerat med kunskap blir det inte lika intressant och är det kombinerat med okunskap blir det pinsamt.

Veronica Palm ogillar skattesänkningar och vill återinföra förmögenhetsskatten. Hon ”vill inte motverka tillväxt” och därför beskatta kapital som är ”stillastående, som finns i byrålådan”.

På Tomas Rambergs upprepade frågor om vad det var för kapital som stod still och inte gjorde nytta hade hon inget svar och Rambergs påpekande att ett kapital på banken inte stod still utan användes till investeringar kunde hon inte kommentera. Det blev pinsamt att lyssna eftersom det framgick att Veronica Palm, riksdagsledamot och tillika vice ordförande i Riksdagens skatteutskott, inte hade ”en susning” om fakta.

Ramberg inriktade sig på att försöka utröna vad hon menade med ”stillastående kapital” och frågade aldrig hur hon hade tänkt sig att kontrollera och beskatta det som ”fanns i byrålådan”.  Det kunde han gott ha gjort men tyckte kanske att bilden av Veronica Palm som partiledarkandidat och skattepolitisk talesperson för socialdemokraterna blev tillräckligt tydlig ändå.