Debatt om engelskans ställning i det svenska samhället

26 juli 2009

 I tisdags råkade jag höra ett debattprogram i P1 där engelskans ställning i det svenska samhället debatterades med anledning av att nätverket Språkförsvaret JO- anmält Stockholms stad för brott mot språklagen. De anser att Stockholms stad bryter mot lagen genom att marknadsföra huvudstaden som ”the captial of scandinavia” och för att det kommunala bolag som ansvarar för näringslivspolitiken heter Stockholm Buisness Region.

 Aron Rubensson från Språkförsvaret anser att Sverige självkolonialiserar sig utan motiv genom att använda engelska i stället för svenska.

En befogad synpunkt, anser jag, med tanke på hur ofta vi tar in engelskan utan att det finns någon rimlig anledning.

I en artikel i Östgöta Correspondenten Försvara svenskan som undervisningsspråk (1/4-09) ställde jag frågan: varför låter vi oss så ödmjukt imponeras av det engelska språket att vi tar in det i alla möjliga sammanhang där det inte behövs och inte fyller något tomrum i svenskan? 

Motdebattören Olle SetterbergVD på Stockholm Buisness Region tyckte att det skulle vara absurt att vi skulle marknadsföra oss på annat än engelska.

Aron Rubenssons påpekande att de flesta av våra turister kommer från Norge, Danmark, Tyskland och Östra Europa tycktes inte förändra denna uppfattning. Han verkade heller inte mottaglig för argumentet att Vasamuseet var ett föredöme genom att informera på ett tiotal språk.

 När jag går till statistiken finner jag att under 2006 stod de svenska besökarna för 5,9 miljoner övernattningar i länet och de utländska besökarna för 2,9 miljoner.  Den starkaste volymutvecklingen svarade Tyskland för med 29 000 fler övernattningar än 2005, följt av Ryssland, Kina och Spanien.

 En tredje debattör, helt på engelskans sida, förryckte det rättvisa i att två debattörer med olika uppfattning får drabba samman men hans märkliga idéer faller väl mest tillbaka på honom själv.

Professor Marian Radetzki, som har polskt ursprung, tycker att det svenska samhället skulle tjäna på att Sverige på sikt går över till engelskan, d v s att vi i Sverige skulle upphöra att tala vårt eget språk. Han menade att det självklart skulle ge fördelar om vi kunde kommunicera med resten av världen på ett internationellt språk. Att inte kunna tala engelska förhindrar oss att delta i det internationella samfundet.

Nu blir nog många svenskar ledsna, sårade och förvånade – vi som talar så bra engelska – och visst gör vi det, som första främmande språk. Och som första främmande språk talas och kommer engelska också att talas av de tyskar, spanjorer, polacker, fransmän kineser, japaner och araber m.fl. som befolkar världen utanför oss, som ju inte bara består av engelska modersmålstalande. Vi kan alltså lugnt möta världen utanför med engelska som ett främmande språk – vårt första- och satsa på riktigt bra språkundervisning, även i andra stora och viktiga språk.

 Aron Rubensson framhöll att svenskan är det kitt som håller oss samman. Jag instämmer och tycker att det också är viktigt att tänka på våra nya svenskar som inte har engelska som språkbakgrund.

Svenska språket är både vårt kulturarv och vårt dagliga verktyg .

I alla sammanhang där vi kan tala svenska skall vi naturligtvis använda och hävda vårt eget språk, precis som alla andra självständiga nationer gör. Antagligen också Marian Radetzki när det gäller polska.

 Att ständigt ta in engelska när det inte finns någon anledning är både patetiskt och fånigt. Heder åt IKEA som satsat på svenska namn i sin produktion, vilket ju sannerligen inte gjort att affärerna gått sämre.

Olle Setterberg skall naturligtvis marknadsföra Sverige på flera olika språk och bolaget kan ha ett svenskt namn som översätts till en rad andra språk.


Svenskan lagfäst som huvudspråk

23 maj 2009

Äntligen en språklag. Den 20 maj blev svenskan lagfäst som huvudspråk.

Det är ett stort steg som tagits, när nu också svenska språket blir lagfäst. 

Samiska, finska meänkieli, romani och jiddisch är nationella minoritetsspråk sedan 1998.

Språklagen anger att det allmänna skall ha ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas men ingenting sägs om att svenska skall vara det språk som används som undervisningsspråk.

Jag anser att det skall regleras i lag eller förordning att huvudregeln är att svenska skall vara det språk som används i utbildningsväsendets samtliga stadier.

Det anser också Svenska Akademien och jag är i detta samstämmig även med Lunds universitet och Institutet för språk och folkminnen som anser att svenska språket ska vara undervisningsspråk där utbildning bedrivs med offentliga medel, dvs. även i friskolor och hos enskilda utbildningsanordnare.

Engelskan stormar an som undervisningsspråk, inte bara på universitetsnivå utan även på grundskolenivå där allt mer undervisning sker på engelska. Universitetens masterprogram ges till mer än 75 % på engelska.

Vi bör satsa på en förstärkt språkundervisning där flera viktiga språk får plats men undervisningsspråket inom svenskt utbildningsväsen skall vara svenska.

 Den 20 maj togs ett stort steg framåt men det måste följas av ytterligare steg