Hur högt ligger Löfvens solidaritetsribba för skatt?

01 maj 2014

Stefan Löfven proklamerar från talarstolen:

”Nu är skattesänkningarnas tid förbi nu börjar de solidariska åren”.

Sverige har, trots skattesänkningarna, ett av världens högsta skattetryck.

Men ändå menar Löfven att vi med ett skattetryck på 44 procent har fått för låg skatt och Magdalena Andersson har redan talat om skattehöjningar.

Hur ska alla vi som med våra höga skatter solidariskt finansierar socialt skydd, omsorg, sjukvård och utbildning med enorma belopp uppfatta  – nu börjar de solidariska åren – ?

Hur högt ligger Stefan Löfvens solidaritetsribba för skatt?

Vid 50 procent, vid 60 procent eller ?

 

 

Annonser

Missbruk av pass

12 juli 2013

Ett pass är en viktig värdehandling och måste hanteras och förvaras därefter.

Att det är möjligt och tillåtet för en person att på kort tid utan vidare ta ut ett stort antal nya pass är en märklig kravlöshet från statens sida.    

 

Att polisen inte har rätt att begära en redogörelse för hur passet har förlorats är inte rimligt.

 

 

Det är dags för nya instruktioner och bestämmelser för polisen beträffande borttappade pass.

Missbruket måste stoppas.

 

 

 

SVT Torsdag 11 jul 2013:Polisen befarar missbruk av pass.  Allt fler pass anmäls som stulna eller borttappade. Polisen misstänker att vissa medborgare har satt i system att sälja sina pass.                          Det finns personer som på kort tid har tagit ut 20 nya pass. Polisen har i dag ingen rätt att säga nej och får inte heller förhöra personerna.                                                   

 

 

 


Medborgare i Sverige – inte familjemedlem.

04 april 2013

Socialdemokraternas förre partiledare Håkan Juholt ville hålla ett paraply över alla som hamnat i ösregn.

Den nyvalde partiledaren Stefan Löfven vill att Sverige ska vara som en familj.

Kan vi inte helt enkelt få vara medborgare tillsammans i vårt gemensamma land.

 

 


LO kräver icke-vinstaktörer

16 januari 2013

Arbeta, satsa pengar, utveckla företaget men räkna inte med vinst är dagens budskap från LO.

70-talet träder åter fram då LO via löntagarfonder skulle ta över det privata näringslivet. Jag trodde att vi hade lämnat detta bakom oss.

Vem vill arbeta, vem vill satsa pengar med garanterad icke-avkastning? 

Självklart är vinst, i offentligt finansierad välfärd precis som i annan verksamhet, en drivkraft för att åstadkomma en bra verksamhet.

Politikerna ska ställa kvalitetskrav och myndigheterna ska granska och kontrollera verksamheten.

Medborgarna ska kunna välja ”rätt kvalité” eller välja bort verksamhet som inte uppfyller kraven. Makten skall ligga hos medborgarna.

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/los-stora-valfardsexperiment_7829868.svd

 


Framtider till salu

29 juli 2012

I Dagens Samhälle nr 24 görs en intressant granskning av Kairos Future av Bromander/Laagur/Engberg.

Kairos Future är det dominerande företaget inom trendspaning och omvärldsanalys.

De var snabba på att fånga upp det ökade behovet av att spana efter faror och möjligheter. Det finns inte heller något offentligt alternativ till konsultbranschen. Och forskningsvärlden är dålig på att nå ut, menar Torbjörn Lundqvist från Institutet för framtidsstudier.

–      Många forskare är ju nervösa för att säga någonting om framtiden för att de skulle betraktas som oseriösa. Eftersom inte framtiden finns så finns det ingen empiri och därför vågar man inte uttala sig. Vetenskapssamhället har ju lämnat ett dukat bord här till Kairos Future – .

Det är vanligt att 20 till 50 procent svarar på Kairos Futures enkätundersökningar. Ett bortfall på mellan 50 och 80 procent betyder att det i stort sett är meningslöst att dra slutsatser av det som de kommer fram till, säger Robert Jonsson, lektor i statistik på Handelshögskolan i Göteborg.

Alf Rehn, professor i företagsekonomi vid Åbo universitet föreläser om ekonomisk utveckling i bland annat kommuner. Han skriver nu en bok om “framtidsforskningens idioti”, som han kallar det.

Att lyssna på en föreläsning av Kairos Future är mycket intressant och inspirerande, men hur många av deras framtidsbilder kommer att bli verklighet.

Framtiden är svårfångad, nya idéer och nya upptäckter kan åstadkomma oförutsedda kast. När man med facit i hand läser tidigare förutsägelser om hur världen­ skulle te sig på 2000-talet så ser man att ett och annat blev rätt – men det mesta blev fel, t.ex missade man totalt utvecklingen av datorerna.

Jag ser fram emot att läsa Alf Rehns bok om ”Framtidsforskningens idioti”.

————-

En granskning av Kairos Future,


Databaser med känsliga uppgifter om medborgarna

17 juli 2012

Antalet databaser med känsliga uppgifter om medborgarna kommer att utökas genom ett nytt lagförslag av Regeringen.

Den nya datalagen ger IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ) rätt att bygga upp egna databaser om den svenska befolkningen. Uppgifter om bland annat människors hälsa, etniskt ursprung, medlemskap i fackföreningar och inkomst ska rymmas i databasen.

Justitiekanslern och Datainspektionen är kritiska.

Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund:

Det finns ju väldigt många utvärderingsmyndigheter och om alla dem egentligen har samma behov av egna databaser som IFAU har, då är risken att vi får ett samhälle med en stor mängd databaser med känsliga personuppgifter runt om i statsförvaltningen och i universitetsvärlden. Och då är det mycket stora risker för integritetsintrång.

Det finns nästan alltid ett gott syfte med en föreslagen integritetsinskränkning. I detta fall är syftet att se till att forskningsmyndigheten IFAU har tillgång  – på ett rättsligt sätt genom lagstiftning – till relevanta uppgifter.

Så växer det fram allt fler register, vart och ett nödvändigt för just den myndigheten, för det specifika syftet.

Som generaldirektören för Datainspektionen säger: Det finns ju väldigt många utvärderingsmyndigheter.

Kontrollnätet kring medborgarna dras åt och blir allt finmaskigare genom nya lagar och ny teknik. Ett steg leder vidare till nästa steg.

Vi måste ha en helhetssyn där konsekvenserna av olika beslut vägs samman Alla frågor som på olika sätt berör eller kan påverka den personliga integriteten bör sättas i relation till tidigare fattade beslut.

Att bygga upp omfattande system som inte behövs för samhällets säkerhet över medborgare som inte lämnat sitt tillstånd, leder rakt in i kontrollsamhället.

 Motion 2009/10:K290 Förstärkt personlig integritet – Riksdagen


Politiken behöver mer kompetens

12 juli 2012

”Politiken behöver mer kompetens, inte fler av den ena eller andra sorten” skriver Fredrik Kärrholm i sin artikel Politiken är drabbad av barnslig åldersnoja (SvD 12/7).

Men så tycker inte de politiska partierna. De vill lyfta fram unga och ha fler yngre på vallistorna.

I Sverige kan man med emfas framhålla som något mycket positivt och som en merit i sig   – att jag skulle då bli den yngste politiske företrädaren –  och göra det i trygg förvissning om att som regel ha medierna med sig.    Att framhålla erfarenhet och kompetens, utbildning och arbetslivserfarenhet väcker inte samma positiva medieintresse.

Vi är enormt fixerade vid ålder i Sverige och attityderna gentemot äldre är negativa.

En anledning till att vi är så fokuserade på ålder kan vara det ständigt närvarande personnumret. Det är alltid den första information som vi ska lämna om oss själva i de flesta sammanhang.

Men kompetensen är det viktigaste i politik och arbetsliv och det är den som ska lyftas fram – till fördel för oss alla.

———————————————————–

Politiken är drabbad av barnslig åldersnoja | SvD