Engelska som koncernspråk

13 september 2009

Engelska som koncernspråk var ämnet för vetenskapsradion Språket denna vecka. Tre personer med lång erfarenhet av engelska som arbetsspråk, med goda kunskaper och flerårig vistelse i engelsktalande land uttalade sig och belyste svårigheterna. Deras kommentarer åskådliggjorde på ett tydligt sätt hur man försätts i ett underläge när man talar ett främmande språk, även om man talar det bra. 

–         ”Det värsta är att ha möte med engelsmän, man kan inte skoja och raljera. Även om man talar bra är det svårt att tala om komplexa samband, när man inte talar sitt modersmål. Man talar på olika nivåer och talar förbi varandra. En töntig engelsman har lättare att komma fram än en person av annan nationalitet som har djupa kunskaper men inte kan uttrycka sig.” –

På frågan om det var bra att ha tolk svarade Magnus Belfrage, försäljningsdirektör på SCA med 30 års erfarenhet av engelska som koncernspråk: ”Det är inte så dumt med tolkar, översättning gör att man får lite mer tid”.

 Den som har goda språkkunskaper vet att dessa tre personer beskriver verkligheten. Det går inte att komma på samma nivå som en modersmålstalande. Naturligtvis skall man använda sina språkkunskaper och kommunicera, men när resultatet av samtalet eller förhandlingen är av stor betydelse och motparten är modersmålstalande är det klokt att välja tolk. Man slipper underläget och får mer tid på sig. Tyvärr inser inte alla sin begränsning utan tror att bara för att det flyter, att det också flyter bra. Svenskarna talar ofta bra engelska men inte alltid så bra som man tror själv. 

 Katrin Johansson som forskar om koncernspråk framhöll i programmet att engelsktalande svenskar inte har samma förmåga att uttrycka sig som de som har engelska som modersmål och därför inte verkar på lika villkor. Det kan vara svårt för svenskarna att hävda sig när man fattar viktiga beslut, deras synpunkter blir marginaliserade.

 Horace Engdahl uttryckte på ett oslagbart sätt vad det handlar om i en tidigare intervju där han understryker att engelskan tvingar honom att säga vad han kan, medan svenskan låter honom säga vad han vill.
– Det är bara på svenska som jag kan tänja på språkets regler och skapa nya betydelser, alltså säga något riktigt intelligent. Jag är dummare på engelska. –

 Språket är en maktfaktor, både i tal och i skrift, och det är bra att inse det.     I viktiga och betydelsefulla sammanhang skall man inte avhända sig sitt bästa verktyg medan motparten har kvar sitt.

Annonser

Reformer inom sjukförsäkringen

13 september 2009

Sven-Erik Österberg, ett av Socialdemokraternas tyngsta namn sade i Ekots lördagsintervju att han i sin mailbox får rop på hjälp från människor som riskerar att utförsäkras ur sjukförsäkringssystemet och lämnas åt sitt öde.

Man kan fråga sig varför de vänder sig till honom och socialdemokraterna.

Om man ser på fakta så är det så att 140 personer om dagen förtidspensionerades under socialdemokraternas sista 10 år vid makten. Dessa personer utförsäkrades och förtidspensionerades, många mot sin vilja, och lämnades utan rehabilitering, utan åtgärd och utan ett jobb att komma tillbaka till eftersom förtidspensionering innebär uppsägning från arbetet.

 Alliansen lämnar däremot ingen ”åt sitt öde” utan satsar på aktiva rehabiliteringsåtgärder för att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet. Vi satsar också på de 430 000 personer med permanent förtidspension som nu, från och med den 1 januari, har rätt att pröva att arbeta, studera och engagera sig idéellt utan att rätten till sjukersättning försvinner.

 Gunnar Axén, socialförsäkringsutskottets ordförande, skriver på sin blogg om sjukförsäkringen och redogör för de reformer vi har genomfört.Här kan man hämta fakta och bakgrund:

http://gunnaraxen.blogspot.com/209/09/nagra-klargorande-ord-om.html


Privatliv och integritet

06 september 2009

Skyddet för den enskildes privatliv och integritet måste stärkas.

Privatliv och personlig integritet är under konstant attack och ett allt finmaskigare kontrollnät dras åt kring medborgarna, ända ner till sådana detaljer som våra dagliga förflyttningar med bil, tunnelbana och buss.

 Den senast tillkomna maskan i kontrollnätet är SJ:s  krav på personlig biljett. Resmål i kombination med namn kommer nu att finna lagrat i SJ.s biljettsystem. Informationsbit fogas till informationsbit på olika områden. 

 Vi måste förhindra att denna flod av överskotts- och detaljinformation samlas i stora register dit mängder av personer har tillgång.

 Ett av de allra känsligaste områdena är vården och de uppgifter som finns samlade om patienten.

Min motion om Sjukvårdssekretess för skydd av patientintegritet tillsammans med Finn Bengtsson m.fl. behandlades på moderaternas arbetsstämma. Oerhört glädjande är att partistyrelsen och även stämman biföll våra två första att-satser:

att se över tillämpningen av det lagstadgade sekretesskyddet och att överväga förslag till skärpning av lagstiftningen

 I sin plädering för vår motion kom Niklas Wykman med ett tilläggsyrkande, som bifölls av stämman.

”Den personliga integriteten ska vara ett prioriterat område för Moderaterna, även inom sjukvården.”

 Tack vare dessa stämmobeslut har nu vi moderater på vårt program att se över och överväga skärpning av lagstiftning på sekretessområdet och att den personliga integriteten skall vara ett prioriterat område.

Det känns som ett stort och viktigt steg i rätt riktning

 I maj behandlade Stockholmsmoderaternas förbundsstämma min motion Personlig integritet och biföll mitt förslag att skydd mot myndigheters övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållande skall skrivas in i grundlagen, i enlighet med integritetsskyddskommitténs förslag.

 Fler viktiga mål finns att uppnå på integritetsområdet.